Inici

Benvingut al Perfil del Contractant

D'acord amb l'article 42 de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual, us exposam la documentació referent a expedients de contractació de l'Ajuntament de Son Servera.

D'altra banda, i d'acord amb la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell del 26 de febrer de 2014 sobre contractació pública, s'adjunta informació sobre la complimentació del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC).

Per consultar aquesta informació, feu click AQUÍ.

Objecte Estat
Actualització, rectificació i elaboració de l'inventari de béns municipals  Contractació en licitació 
Projecte de reurbanització i millora del carrer des Rafalet (tram I) i del carrer Ses Eres (tram I)  Contractació en licitació 
Servei de suport tècnic al Cine Teatre La Unió  Contractació en licitació 
Servei d'actualització i elaboració de l'inventari de béns municipals  Contractació en licitació 
Projecte de carril cicloturístic Son Servera - Costa dels Pins, fase 2 tram V  Contractació en licitació 
Projecte de carril cicloturístic Son Servera - Costa dels Pins, tram III  Contractació en licitació 
Exp. PL1-2011 Ocupació temporal de béns de domini públic marítim terrestre  Contractació en licitació 
Gestió de cans i moixos abandonats, cadàvers d'animals recollits i colònies felines  Contractació en licitació 

8 contingutsPlaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)
Telèfon:971 567 002 | Fax:971 568 101
e-mail:ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es