Inici

Benvingut al Perfil del Contractant

D'acord amb l'article 42 de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual, us exposam la documentació referent a expedients de contractació de l'Ajuntament de Son Servera.

D'altra banda, i d'acord amb la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell del 26 de febrer de 2014 sobre contractació pública, s'adjunta informació sobre la complimentació del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC).

Per consultar aquesta informació, feu click AQUÍ.

Objecte Estat
Subministrament de dos vehicles 100 % elèctrics  Desert 
Serveis de coordinació, gestió i impartició dels cursos de teatre no reglats de l'Escola Municipal de Teatre Escolar i de Adults  Desert 
Servei de transport escolar de Cala Millor a l'IES Puig de sa Font  Desert 
Contracte de serveis de retirada de vehicles de la via pública  Desert 
Explotació del servei de cafeteria del camp de fútbol  Desert 
Explotació del servei de bar situat en un local destinat a l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Cala Millor  Desert 
Exp. 13-2008 Contracte de la prestació del servei de premsa i publicitat  Desert 
Subministrament de dues calderes de biomassa, pellet, llenya i estelles  Desert 

8 contingutsPlaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)
Telèfon:971 567 002 | Fax:971 568 101
e-mail:ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es