Inici -> Validació

Benvingut al Perfil del Contractant

D'acord amb l'article 42 de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual, us exposam la documentació referent a expedients de contractació de l'Ajuntament de Son Servera.

D'altra banda, i d'acord amb la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell del 26 de febrer de 2014 sobre contractació pública, s'adjunta informació sobre la complimentació del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC).

Per consultar aquesta informació, feu click AQUÍ.

Validació de certificació de publicació

Tornar Imprimir

Mitjançant aquest servei s'ofereix la possibilitat de que qualsevol persona pugui comprovar la validesa dels PDF's signats per la plataforma de certificació.

Instruccions per a la comprovació

En tots els documents generats per la plataforma, es proporciona un número de sèrie, que l'identifica de manera unívoca dins del perfil del contractant. Per al cas en què un tercer rebi una còpia impresa d'aquests documents PDF, podeu utilitzar el número de sèrie per a que un cop s'hagi accedit a la pàgina d'aquest servei, obtenir una còpia digital d'aquest. Aquesta còpia digital podrà llavors ser confrontada amb el document imprès així com comprovada la validesa del seu certificat digital i segellat de temps.

Data darrera modificació:22 de julio de 2010 a les 12:23Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)
Telèfon:971 567 002 | Fax:971 568 101
e-mail:ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es