Inici -> Cercador

Dades específiques d´aquesta contratació per estat

  • Anunci
  • Contractació en licitació
  • Adjudicació provisional

Certificat

tornar imprimir

Exp. 24-2010 Servei de repartiment de menjar a domicili per a persones dependents

L'objecte del contracte és l'execució del "Projecte de repartiment de menjar a domicili per a persones dependents", autoritzat el finançament de les seves obres amb càrrec al Fons Estatal per a l'Ocupació i Sostenibilitat Local creat pel Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d'octubre, en virtut de resolució de la Secretaria d'Estat de Cooperació Territorial de 3 de març de 2010, comprès en l'annex II de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic

Dades de la contractació

Número d´expedient:
24-2010

Procediment d´adjudicació:
Negociat sense publicitat

Tipus de contracte:
Serveis

Òrgan de contractació:
Junta de Govern Local

Termini d´execució:
Fins el 31 de desembre de 2010

Dades específiques Adjudicació provisional

Data publicació perfil contractant:
19/08/2010

Adjudicatari provisional:
Granja Servera, S.L., amb CIF B-07925860

Data acord d´adjudicació:
17/08/2010

Preu:
36.949,15 € (IVA no inclós)

Data fi de termini de presentació de documentació:
31/08/2010

Data darrera modificació: 22 d octubre de 2010 a les 13:25Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)
Telèfon:971 567 002 | Fax:971 568 101
e-mail:ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es