Inici -> Cercador

Dades específiques d´aquesta contratació per estat

  • Anunci
  • Contractació en licitació
  • Adjudicació provisional
  • Adjudicació
  • Desert

Certificat

tornar imprimir

Exp. 13-2008 Contracte de la prestació del servei de premsa i publicitat

El motiu de dita contractació és la disposició d'un assessorament i consultoria tècnica en matèria de premsa i comunicació, per tal de fer el seguiment informatiu de les tasques realitzades des de les diferents àrees de gestió dels regidors i la batlia per obtenir la màxima difusió informativa; mantenir el contacte amb els diferents mitjans de comunicació; la realització de diferents convocatòries d'actes, notes de premsa, organització de rodes de premsa, dossiers de premsa, etc, dins l'àmbit d'actuació de l'Ajuntament de Son Servera

Dades de la contractació

Número d´expedient:
13-2008

Procediment d´adjudicació:
Negociat sense publicitat

Tipus de contracte:
Serveis

Òrgan de contractació:
Junta de Govern Local

Termini d´execució:
Dos anys prorrogables per un any més fins un màxim de dos

Dades específiques Desert

Data darrera modificació: 1 d julio de 2011 a les 12:04Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)
Telèfon:971 567 002 | Fax:971 568 101
e-mail:ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es