Informació sobre vehicles de mobilitat personal i patinets (VMP)

VMP


Durant el 2014 i el 2015, els ajuntaments de Son Servera i Sant Llorenç des Cardassar ja vàrem tenir problemes de diversa índole tant amb els lloguers de bicicletes i els denominats tàndem com quan es varen començar a posar de moda els patinets elèctrics i eren llogats per colles d'adolescents que varen produir alguns accidents de diversa gravetat.

Per tant, després de diverses reunions entre responsables de Son Servera i Sant Llorenç, vàrem optar per regular de forma clara i concreta l'ús d'aquests tipus d'aparells a les vies públiques.

A dia d'avui, i tenint en compte l'article 1r i 2n de l'Ordenança reguladora de la circulació de determinats vehicles i aparells pel municipi de Son Servera, es prohibeix la circulació de:

  • Els cicles destinats a lloguer amb conductor, vulgarment anomenats bicitaxi, que són vehicles de dues o més rodes, accionats per l'esforç muscular d'almenys una persona mitjançant pedals, manetes i que poden transportar persones a canvi d'una contraprestació econòmica.
  • Cicles amb capacitat per a més de dues persones.
  • Cicles amb capacitat per a una persona amb més de dues rodes.
  • Patins de dues o més rodes, ja siguin de propulsió elèctrica o amb motor d'explosió.
  • Minimotos o mininbikes, que són vehicles de característiques similars a les motocicletes però de dimensions molt reduïdes.

L'article 2 de l'Ordenança també obre una porta a aquest tipus de vehicles: «Es prohibeix la circulació per les calçades públiques, carrils bici i similars, per les voreres i altres zones d'ús exclusiu per a les persones vianants a aparells anomenats en el paràgraf anterior. Aquests vehicles només poden ser utilitzats en els espais públics i en els itineraris que s'habilitin expressament i durant uns horaris concrets.»

Regulació a d'altres grans ciutats

Palma de Mallorca: Regulat mitjançant decret.
Barcelona: Regulat mitjançant ordenança
Madrid: Regulat mitjançant ordenança
València: Regulat mitjançant ordenança

En el document annex podreu trobar més informació sobre els VMP.


 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es