imagen

Què és el SAL?


El Servei d'Assessorament Lingüístic (SAL) té la finalitat d'ésser una eina de suport en matèria de correcció i traducció de documents de gestió administrativa local, per dur endavant projectes de normalització de la nostra llengua i per vetlar per l'ús, el coneixement, la difusió i la dinamització de la llengua pròpia en els diversos àmbits d'actuació competents, a fi d'acomplir tot el marc legal establert en la Llei de normalització lingüística i en el Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Son Servera.

En línies generals, l'estructura del Servei Lingüístic enquadra aquests tres àmbits d'actuació:

- l'assessorament lingüístic,
- la formació,
- i la dinamització lingüístiques.

 


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es