imagen

Cursos de l'Escola Municipal d'Educació de Persones Adultes


L'Escola Municipal d'Educació de Persones Adultes de Son Servera organitza, dins de l'extensa oferta educativa, cursos de català adaptats a les necessitats lingüístiques dels residents al municipi.

  - Cursos de català de coneixements orals, de nivell A2, per a castellanoparlants i estrangers.
  - Cursos de català de coneixements orals avançats, de nivell B1, destinats als castellanoparlants i als estrangers.
  - Cursos de català de nivell B2, coneixements elementals, orals i escrits, de preparació per a les proves del certificat oficial que expedeix la Conselleria d'Educació.
  - Cursos de català de nivell C1, coneixements mitjans, orals i escrits, de preparació per a les proves del certificat oficial que expedeix la Conselleria d'Educació.
  - Cursos de llengua i cultura popular.

Els cursos tenen una durada, normalment, de 60 hores, amb horaris flexibles per a tothom; solen començar el mes de novembre i acaben cap al maig. El període de matrícula comença el mes d'octubre.

Per a més informació: Serveis Educatius Municipals de l'Ajuntament de Son Servera. Escoles Velles. Tel. 971 567 951.


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es