imagen

Certificats oficials de coneixements de català


Certificats de coneixements de català adaptats al Marc europeu comú de referència.

Certificats de coneixements generals:

  • A2 (nivell bàsic)
    B1 (nivell llindar)
    B2 (nivell avançat)
    C1 (nivell de domini funcional efectiu)
    C2 (nivell de domini)

Certificats de coneixements específics:

  • E (llenguatge administratiu)

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es