Actes de Juntes de Govern Local


La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat format pel batle, que la presideix, i pels regidors elegits lliurament per ell.

Actualment la Junta de Govern Local la formen:

  • Sr. Antoni Servera Servera
  • Sra. Natàlia Troya Isern
  • Sra. Maria Arenas Zarco
  • Sra. Margalida Vives Andreu
  • Sr. Ramon Reus Brunet

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es