Targeta estudiant

Targeta ciutadana


L'Ajuntament de Son Servera, en conveni amb l'Ajuntament de Palma i l'EMT de Palma, subvenciona el transport urbà col·lectiu de viatgers que presta l'EMT per als residents universitaris serverins, i per a estudiants que cursin graus de Formació Professional o Batxillerat que s'ofertin al municipi, amb les mateixes condicions que l'Ajuntament de Palma té establertes per al seus residents, per mitjà de les possibilitats que ofereix la tecnologia aplicada a la seva Targeta Ciutadana.

Així, aquests estudiants gaudiran de les mateixes tarifes de línies urbanes de l'EMT per als residents de Palma.

Per obtenir aquests descomptes, cal dirigir-se a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) de l'Ajuntament de Son Servera (plaça Sant Ignasi, 1 - Son Servera - telèfon 971 567 002), o bé via mail targeta.estudiant@sonservera.es

Haurà d'adjuntar-se:

  • Matrícula del curs
  • Telèfon de contacte (preferiblement mòbil)
  • Correu electrònic de contacte

Aquesta condició s'acredita inicialment per al període comprès entre l'1 d'octubre i el 30 de setembre de l'any següent, de manera que cal renovar-se cada any.


 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es