imagen

Bibliografia per a catalanoparlants


NIVELL ELEMENTAL (B)

BADIA, J. [et al.]. (1994). Llengua catalana: nivell B. Barcelona: Castellnou.

AUTORS DIVERSOS. (1998). 10 exàmens de nivell B de català. (1998). Barcelona: Teide.

CLUA, M. J. [et al.]. (2004d). Curs de llengua catalana. Nivell elemental 1. Barcelona: Castellnou. [llibre i CD]

CLUA, M. J. [et al.]. (2004d). Curs de llengua catalana. Nivell elemental 2. Barcelona: Castellnou. [llibre i CD]

CLUA, M. J. [et al.]. (2004c). Curs de llengua catalana. Nivell elemental 3. Barcelona: Castellnou. [llibre i CD]


NIVELL MITJÀ (C)

BADIA, J. [et al.]. (1994). Llengua catalana: nivell C. Barcelona: Castellnou. [solucionari]

BADIA, J. [et al.]. (2000). 1000 exercicis per al nivell C. Barcelona: Castellnou.

MAS, M. [et al.]. (2001). 10 exàmens de català. Nivell C. Barcelona: Teide.

CLUA, M. J. [et al.]. (2004d). Curs de llengua catalana. Nivell Intermedi 1. Barcelona: Castellnou. [llibre i CD]

CLUA, M. J. [et al.]. (2004d). Curs de llengua catalana. Nivell Intermedi 2. Barcelona: Castellnou. [llibre i CD]

HERRERO, P.; VALLE, M. (2001). Llengua catalana. Material didàctic per a cursos de nivell C. Barcelona: Generalitat de Catalunya.


NIVELL SUPERIOR (D)

BRUGAROLAS, N. (2001). Nivell D. Llengua catalana. Barcelona: Castellnou.

AUTORS DIVERSOS. (1999) 10 exàmens de nivell D de català. (1999). Barcelona: Teide.

HERRERO, P.; VALLE, M. (2001). Llengua catalana. Material didàctic per a cursos de nivell D. Barcelona: Generalitat de Catalunya.


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es