Programes de prevenció i orientació

Programes de prevenció i orientació


INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN ASPECTES EMOCIONALS I CONDUCTUALS

Descripció
Intervencions dirigides a resoldre els problemes conductuals i emocionals que puguin interferir en el procés educatiu dels infants.

Objectius
Disminuir les conductes que puguin interferir en l'adequat procés educatiu dels nins i nines.
Tractar aquells problemes de caire emocional que puguin interferir en el procés educatiu dels nins i nines.

Destinataris
Alumnes d'infantil i primària dels col·legis públics del municipi.

Temporalització
Al llarg del curs escolar.

Observacions
A través del tutor/a del nin/a.
Directament al telèfon 971 56 79 51 o al correu antonia.lechon@sonservera.es.

PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE L'ASSETJAMENT ESCOLAR. BULLING

Descripció
Programa que pretén sensibilitzar els nins i nines envers el tema de l'assetjament escolar mitjançant dues sessions de formació a l'aula.

Objectius
Reconèixer les situacions d'assetjament escolar i els seus principals actors. Conèixer les eines bàsiques d'enfrontament davant les situacions d'assetjament

Destinataris
Alumnes de 6è de primària dels col·legis públics del municipi. Altres grups de primària en els que es vulgui abordar aquesta problema.

Temporalització
Dues sessions a l'aula del grup.

Observacions
El programa el poden sol·licitar els tutors o tutores de cada clase.

PROGRAMA D'HABILITATS SOCIALS

Descripció
Programa que imparteix la psicòloga municipal dins de l'aula. Es treballen diferents habilitats socials per tal de millorar la relació d'un grup d'alumnes amb els seus companys.

Objetius
Augmentar l'autoestima personal dels infants. Treballar diferents pautes de comportament social. Treballar els sentiments que ens provoquen fets futurs: viatge d'estudi, entrada a l'institut...

Destinataris
Alumnes de 6è de primària dels centres públics que presentin mancances en àmbit social.

Temporalització
4 o 5 sessions dins un espai aula amb l'alumnat que ho necessiti.

Observacions
El programa el poden sol·licitar els tutors o tutores de cada clase.

PROGRAMA DE COMPETÈNCIES SOCIALS I EMOCIONALS

Descripció
Programa que imparteix la psicòloga municipal dins l'aula. Es treballa amb els nins i les nines les habilitats socials i les competències emocionals personals en un context de grup.

Objectius
Augmentar l'autoestima personal dels infants.
Treballar diferents pautes de comportament social.
Ser conscient de la relació entre pensaments, emocions i accions.

Destinataris
Alumnes de 4t de primària dels col·legis públics del municipi.

Temporalització
10 sessions a l'aula del grup.

Observacions
El programa el poden sol·licitar els tutors o tutores de cada clase.

PROGRAMA 'ATURA'T A PENSAR EN LA IGUALTAT!'

Descripció

Sessió a l'aula per reflexionar sobre la igualtat entre homes i dones.

Objetius

Conscienciar els nins i les nines sobre les desigualtats entre homes i dones que per raons de gènere succeeixen actualment i/o han succeït al llarg de la història. Reflexionar sobre els prejudicis associats al gènere.

Destinataris

Cursos de primària.

Temporalització

Al llarg del curs escolar, una sessió a l'aula.

Observacions

Aquest programa el poden sol·licitar els tutors o les tutores de cada classe.

PROGRAMA 'COM AFRONTAR LA TIMIDESA?'

Descripció
Programa que pretén treballar la timidesa quan aquesta limita les possibilitats del nin i l'incapacita a nivell social i escolar.

Objectius
Minvar el patiment sofert per aquests infants en les situacions de relació social.
Disminuir la possibilitat de patiment d'assetjament escolar.

Destinataris
Alumnes de primària dels col·legis públics del municipi que vulguin millorar la seva conducta dins l'aula.
Grup de 3 a 5 alumnes per nivell d'edat.

Temporalització
Al llarg del curs escolar

Observacions
El programa el poden sol·licitar els tutors o tutores de cada classe.


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es