imagen

Punt d'autoaprenentatge

Punt d'autoaprenentatge

Un punt d'autoaprenentatge (PAL) és una aula dotada de material lingüístic d'autoaprenentatge de català estructurat per nivells de dificultat i en diversos suports (bibliogràfic, informàtic i a través de la xarxa Internet) que permet als usuaris aprendre la llengua per si mateixos. A més, dos dies per setmana hi ha el suport d'un professor per resoldre i explicar els dubtes que en sorgeixin.

Fins l'any passat, aquest punt estava ubicat a la Biblioteca Municipal de Cala Millor, on s'havia dotat un espai amb tot el material necessari finançat a parts iguals entre l'Ajuntament i la Direcció General de Política Lingüística. Una aula que rebia un important nombre de persones usuàries i que malauradament ara s'ha hagut de tancar.

La manca de suport del Govern Balear (que subvencionava l'espai amb uns tres mil euros anuals) ara per ara fa inviable tenir-lo obert, a l'espera que des de l'Ajuntament puguem atendre'l totalment, tant pel que fa a suport humà com a finançament.

Amb tot, tenim la voluntat ferma de reactivar-lo de nou durant el 2013, de la qual cosa us informarem puntualment.

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es