imagen

Cursos i certificats oficials

Cursos i certificats oficials

Convocatòria de gener de 2019 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana

 • Nivells A2, B1, B2 i C1. A la convocatoria de gener no hi ha proves de nivel C2 ni de llenguatge administratiu.
 • Termini d'inscripció, del 06 al 09 de novembre de 2018
 • Dates de les proves escrites:
  • Certificats B2: 22 de gener de 2019
  • Certificats A2 i C1: 26 de gener de 2019
  • Certificats B1: 29 de gener de 2019
 • Data de la prova oral:
  • Tots els nivells:de l'11 al 19 de març de 2019
 • Taxes:
  • A2, B1 i B2: 16,59 €
  • C1: 23,55 €
  • Reducció del 50 % en cas de desocupació, jubilació, reclusió en un centre penitenciari, discapacitat, carnet jove europeu i família nombrosa (família nombrosa especial 100 % de reducció).
 • Modalitats d'inscripció:
  • Al Centre de Català de Manacor. Escola Municipal de Mallorquí. Passeig del Ferrocarril, 79 (devora l'Auditori de Manacor). Horari del Centre de Català de Manacor durant el període de matrícula: dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 10 a 14 h. Dimecres, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h.
  • Matrícula telemàtica: matrícula i pagament a través del web http://dgpoling.caib.cat. Les persones que hàgiu pagat la taxa completa i no hàgiu de presentar documentació obtendreu un justificant de registre que no heu de presentar enlloc.
   Les persones que hàgiu pagat taxa reduïda heu d'entregar els documents requerits i el justificant d'enviament al Centre de Català de Manacor.
  • Matrícula presencial: feis el pagament a través del web de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) http://www.atib.es amb el model 046. Heu d'entregar el justificant de pagament al Centre de Català de Manacor i, si cal, els documents requerits en cas de reducció de matrícula.
  • La documentació que hàgiu de presentar sempre ha de ser original i fotocòpia o còpia compulsada, i l'heu d'entregar dins el termini de matrícula establert.

És imprescindible que consulteu la relació provisional i definitiva de persones admeses que es publicarà dia 12 de desembre i 16 de gener. Només tendran dret a fer l'examen les persones que hi apareguin com a admeses.

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es