imagen

Notícies

Logo SAL Noticias

MEMÒRIA D'ACTUACIONS SERVEI LINGÜÍSTIC 2012

1. Actuacions corrents en l'àmbit administratiu

- Correcció i traducció dels documents de gestió diària de l'Administració.
- Correcció i traducció de grans volums: normes urbanístiques, pressupost general, ordenances...
- Correcció del programari en línia: pàgina web, portals, OAC virtu@l, documents de gestió per mitjà de noves tecnologies...
- Servei de correcció i traducció a la ciutadania.

2. Actuacions en l'àmbit de la dinamització lingüística

- Subscripció a la revista El Temps i al Diari de Balears per a les biblioteques municipals, per tal que els ciutadans tenguin accés a la informació en llengua pròpia.
- Punt d'informació i matrícula per als exàmens d'obtenció de títols oficials de llengua catalana expedits per l'Institut d'Estudis Baleàrics.
- Servei de correcció i assessorament lingüístic a la revista de premsa local CM7.
- Suport a l'organització de cursos de català de l'Escola Municipal de Persones Adultes de Son Servera.

3. Campanya "Enllaçats pel català a Son Servera!"

- Campanya de matinals de cinema en català per a les escoles del municipi.
- Concert de rock en català a les Festes de Sant Joan 2012.
- Penjada simbòlica de llaços i llacets a l'Ajuntament i en d'altres dependències municipals a favor de la llengua pròpia i en contra de les mesures restrictives del Govern balear.
- Moció a favor de la llengua pròpia i contra el Decret de mínims de funció pública.
- Moció a l'exigència de coneixements de català per accedir a llocs de treball de l'Ajuntament.
- Nou decret d'exigència de coneixements de català per accedir a llocs de treball de l'Ajuntament per tal de mantenir-ne el requisit.
- Suport al manteniment de l'Institut Ramon Llull, amb participació dels ajuntaments de l'illa i sense suport del Govern balear.
- Col·laboració amb Jubilats X Mallorca en la campanya 'Camins contra mentides'.

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es