imagen

Lliçons de llengua

Lliçons de llengua
En aquest apartat podeu consultar algunes qüestions de llengua que us permetin conèixer la nostra realitat sociolingüística i iniciar-vos en el coneixement de la llengua i literatura catalanes, amb especial esment a la modalitat pròpia de les Illes Balears.

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es