El Servei d'Assessorament Lingüístic (SAL) rebrà més de 30.000 € en concepte d'ajuts per a projectes de dinamització lingüística, i d'altres 30.000 € per a projectes culturals

Els projectes han estat valorats amb la màxima puntuació

Una vegada que el Servei Lingüístic de l'Ajuntament presentà els projectes per a activitats de dinamització lingüística al municipi, tant a la Conselleria d'Educació i Cultura (Direcció General de Política Lingüística) com al Consell de Mallorca (Direcció Insular de Política Lingüística), ambdós projectes han estat valorats amb la màxima puntuació per part d'ambdues entitats insulars, amb la qual cosa serà el municipi que rebrà més ajuts per a aquests conceptes. En total, la subvenció ascendirà a més de 30.000 € destintats a justificar les actuacions següents:

1. Subvencions per a la normalització lingüística als comerços, bars i restaurants.
2. Edició d'una pàgina exclusiva del SAL en la revista de premsa local CM7.
3. Creació d'un punt d'autoaprenentatge.
4. Creació del voluntariat lingüístic.
5. Edició de materials de foment de l'ús de la llengua: edició d'agendes lingüístiques.
6. Materials de promoció de l'aprenentatge de català per a adults: bosses i quaderns.
7. Organització de cursos de català de l'Escola Municipal de Persones Adultes.

D'aquesta manera, l'Ajuntament de Son Servera, per mitjà del SAL, se situa com un dels municipis amb una dinamització lingüística més decidida, d'aquí que els projectes lingüístics siguin tan ben valorats per les entitats de política lingüística de les illes.

Igualment, dependent també del Departament de Normalització Lingüística i del Departament de Cultura, s'han obtingut d'altres subvencions en matèria de projectes culturals, per als conceptes següents:

1. Festival Internacional de Pallassos "SonServeraClown" (Govern balear i Consell).
2. Edició del CD "Combos" de l'Escola Municipal de Música.
3. Organització de la Mostra de Teatre Escolar.
4. Mostra de música clàssica i jazz en les Festes de Sant Joan 2009.

Els quatre projectes permetran obtenir al voltant d'uns 35.000 € en concepte de subvenció, i ja que tant els projectes lingüístics com aquests culturals han estat gestionats des del Servei Lingüístic, de què depèn també la gestió del Teatre La Unió, en total haurà permès obtenir més de 60.000 € amb ajuts.


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es