Vostè es troba aquí: Inici -> Publicitat activa -> Informació sobre la corporació municipal

Informació sobre la corporació municipal

Aquí podeu consultar la informació institucional i organitzativa de l'Ajuntament: la composició i les funcions; dades d'interès sobre els càrrecs electes i la nostra estructura organitzativa; informació sobre el patrimoni i també sobre la nostra normativa i reglamentació.

D'aquesta manera, ens coneixereu millor i sabreu qui som i com ens organitzam.

Càrrecs electes i alts càrrecs

Informació sobre els càrrecs electes i alts càrrecs de l'Ajuntament.

Personal

Personal, llocs de treball i retribucions.

Normes i institucions municipals

Informació sobre les normes i institucions municipals.

Organització i patrimoni

Informació sobre l'organització i el patrimoni de l'Ajuntament.
  • Òrgans de govern Els qui els formen i cuales són les seves funcions.
  • Organismes descentralitzats Organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals.
  • Organigrama Organigrama actualitzat que permet identificar als responsables dels diferents òrgans, així com les seves funcions i relacions d'independència.
  • Agenda local 21 i Pla estratègic Municipal Agenda local 21 i Pla estratègic Municipal.
  • Plans i programes anuals i plurianuals Plans i programes anuals i plurianuals en els quals es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seva consecució.
  • Informes interns Informes interns dels òrgans d'assessorament jurídic i de la intervenció.
  • Patrimoni Inventari de béns i drets de l'Ajuntament. Relació de vehicles adscrits al servei.
Escudo Pie Transparencia

Ajuntament de Son Servera
Calle Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)
Telèfon:971 567 002 Fax:971 568 101
Correu electrònic:ajuntament@sonservera.es