Propostes

Propostes

Us presentam un nou apartat exclusiu per a grups polítics municipals i per a les associacions de veïnats del municipi, on podran publicar les seves propostes i fer-les públiques per tal que en pugueu tenir coneixement. A més, en cap cas des de l'Ajuntament podrem intervenir en el seu contingut i únicament revisarem que s'adeqüin a les normes ètiques bàsiques que s'han d'atendre com en qualsevol tipus de xarxa de comunicació pública.

D'altra banda, l'Ajuntament avaluarà cadascuna de les propostes rebudes, i durà a terme, si així ho considera oportú, les accions corresponents sobre aquest tema. Per tant, el fet que un grup polític municipal o que una associació publiqui en aquest apartat una proposta no implica necessàriament que aquesta es dugui a terme.

Si sou una associació i encara no hi teniu les dades d'accés, posau-vos en contacte amb nosaltres:

Departament de Modernització

Mail: montse.orta@sonservera.es
Telèfon: 971 568 518

Accés a l'espai de propostes (exclusiu per a grups polítics i per associacions de veïnats)

No s' han trobat dades

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies