Estació de Son Servera

Estació de Son Servera - exterior


El terme municipal de Son Servera disposa d'un conjunt d'edificacions que originàriament i durant molts anys varen allotjar l'estació del tren de Son Servera.

Conscients del valor patrimonial d'aquestes edificacions, propietat dels Serveis Ferroviaris de Mallorca i gestionades actualment per l'Ajuntament de Son Servera, us volem oferir la possibilitat del seu ús i aprofitament.

Les activitats que s'hi realitzin hauran de ser respectuoses amb l'entorn i el medi ambient.

Informació sobre el procediment de reserva

 • Tenen prioritat en l'ús de les instal·lacions les persones i entitats residents en el Municipi de Son Servera i que hagin fet prèviament la reserva corresponent.
 • La reserva s'ha de realitzar, com a mínim, amb una antelació de 15 dies naturals. Com a màxim es poden fer reserves amb una antelació de 3 mesos.
 • Només s'admet una reserva per persona i entitat dins un mateix mes.
 • La sol·licitud de reserva s'ha de fer presentant una sol·licitud en el Registre de l'Ajuntament de Son Servera.
 • A les sol·licituds s'ha d'exposar de forma resumida l'activitat que es vol dur a terme i indicar el nombre de persones que participaran a l'activitat.
 • Les sol·licituds es tramitaran per estricte ordre d'entrada.
 • Les persones i entitats usuàries poden fer ús de les instal·lacions des de les 9.00 hores del matí del dia reservat fins a les 23.59 del mateix dia.
 • En activitats a l'exterior s'han d'observar i complir els requisits de l'Ordenança de renous.
 • Les persones i entitats usuàries, el mateix dia de la reserva o amb l'antelació estrictament necessària, són responsables de recollir les claus de
  les instal·lacions a les dependències que s'indiquin.

Preu

 • La quota diària del lloguer és de 15,62 euros.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies