Disponibilitat estació de Son Servera


Calendari de disponibilitat de l'edifici de l'estació de Son Servera.

La informació contingut en aquest calendari és orientativa, podent sofrir algun canvi per sol·licituds d'ocupació que encara no estiguin tramitades.

La presentació de la sol·licitud de reserva no suposa en cap cas que la reserva sigui ferma. Es comunicarà expressament a la persona interessada quan correspongui.


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies