imagen

Memòria de residus de Son Servera

Memòria de residus


Un dels mecanismes d'avaluar el funcionament d'un sistema és el consum i l'eficiència d'aprofitament quant a la proporció residual. La quantitat i diversitat de residus generats suposa un indicador sintètic i fàcilment calculable del consum total de recursos; un increment en aquesta generació és una evidència de insostenibilitat del model de producció i consum.

El model del sistema actual està associat a una sèrie d'impactes ambientals com l'exhauriment de recursos a causa de la producció, el transport per la distribució i la
gestió dels residus generats. A més a més, l'augment dels residus que cal gestionar es tradueix en un augment de costos per l'administració pública per la recollida i tractament.

Per tot això, el motiu d'aquesta memòria és fer una anàlisi integral de la situació de la generació i gestió dels residus i contextualitzar-la amb la normativa que n'és d'aplicació.


 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies