Pacte de les Batlies pel Clima i l'Energia

Logo PAESC


L'Ajuntament de Son Servera en sessió ordinària de Ple de dia 20 de gener de 2011 va signar els compromisos 2020, els quals, consistien en:

 • Reducció d'emissions de CO2 d'almenys un 20%.
 • Presentar un Pla d'Acció d'Energia Sostenible (PAES).
 • Presentar un informe de seguiment cada 2 anys.
 • Organitzar dies de l'energia en cooperació amb la Comissió Europea.

En sessió ordinària del Ple del 15 de setembre de 2016 es va manifestar la voluntat per part de l'Ajuntament d'adherir-se al Pacte de Batles i Batlesses per assolir un progrés real en el desenvolupament d'energies renovables i ciutats energèticament eficients i es compromet a lluitar contra el canvi climàtic com una de les seves prioritats principals.

El nou Pacte de Batles i Batlesses per al Clima i l'Energia és una eina que pretén acostar els objectius energètics marcats per Europa als municipis de tots els països europeus. Per això els municipis signataris es comprometen a:

 • Reduir les emissions de CO2 un 40% per 2030.
 • Augmentar l'eficiència energètica un 27%.
 • Augmentar l'ús d'energia procedent de fonts renovables un 27%.
 • Elaborar un Inventari d'Emissions de Referència (IER).
 • Realitzar una avaluació de riscos i vulnerabilitats derivats del canvi climàtic.
 • Presentar el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) en el termini de dos anys a partir de la signatura oficial del Pacte.
 • Presentar un informe de seguiment almenys cada dos anys.

ACCIONS

Mitigació

El pla d'acció de mitigació del municipi de Son Servera presenta 4 objectius estratègics i el seu compliment suposarà un estalvi d'emissions de GEH del 41,4%.

 • Reduir 8.058,9 t CO2eq per l'any 2030 a través de mesures d'eficiència energètica adreçades tant a equipaments públics, enllumenat municipal, sector serveis com sector domèstic. L'acció més destacable és substitució de les làmpades de l'enllumenat públic per LED.
 • Reduir 97,09 t CO2eq per l'any 2030 a través de mesures relacionades amb les energies renovables, representant el 0,4% de l'estalvi d'emissions de GEH.
 • Reduir 16.833,27 t CO2eq per l'any 2030 a través de mesures vinculades amb el transport, tant municipal com privat, i que representen el 65,7% de l'estalvi d'emissions.
 • Reduir 685,97 t CO2eq per l'any 2030 a través de mesures i campanyes adreçades tant a incrementar el percentatge de recollida selectiva com a la minimització en la generació dels residus. Aquestes actuacions representen el 2,7% de l'estalvi d'emissions de GEH.

El Pla d'Acció per a la mitigació de Son Servera consta de 35 accions, que suposen un estalvi de 36.874,91 tCO2eq per a l'any 2030, és a dir, una reducció del 41,4% respecte les emissions del 2005. El cost de l'aplicació de les accions de mitigació és de 346.727,8 €.

Adaptació

Presenta bàsicament 5 objectius específics:

 • Augmentar la garantia d'abastament de la xarxa de distribució d'aigua potable i el grau d'autosuficiència.
 • Augmentar d'abastiment d'aigua per reg urbà o adaptar les zones verdes amb espècies resilients.
 • Disminuir el consum d'aigua en tots els àmbits.
 • Reforçar la resiliència a l'augment del nivell del mar.
 • Reforçar la resiliència als incendis forestals.

El Pla d'Acció per a l'adaptació de Son Servera consta de 26 accions, que impliquen un augment de la resiliència del municipi davant el canvi climàtic. El cost de l'aplicació de les accions per a l'adaptació és de 126.767,64 €.


 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies