Accions d'adaptació al canvi climàtic


Accions d'adaptació al Canvi Climàtic
Redacció del Plan de Prevenció municipal d'incendis
No iniciatEn cursExecutat
Ordenança municipal per ser un municipi lliure de glifosat en zona urbana i per a un ús responsable dels fitosanitaris
No iniciatEn cursExecutat
Ramaderia extensiva per a la prevenció d'inccendis i l'economia local
No iniciatEn cursExecutat
Desenvolupament dels perímetres de protecció i millora dels espais agrícoles i naturals periurbans
No iniciatEn cursExecutat
Foment de la conservació i cultiu de les varietats locals
No iniciatEn cursExecutat
Promoció de dispositius d'estalvi d'aigua i sistemes de reutilització d'aigües grises i/o pluja
No iniciatEn cursExecutat
Campanya d'estalvi de consums d'aigua als equipaments públics
No iniciatEn cursExecutat
Identificar i arreglar les fuites en la xarxa d'abastament
No iniciatEn cursExecutat
Selecció d'espècies vegetals autòctones i les àrees del municipi més sensible al canvi climàtic per a la seva gestio i protecció
No iniciatEn cursExecutat
Aprovació del pla de sequera
No iniciatEn cursExecutat
Garantir la disponibilitat d'aigua no potable als bombers
No iniciatEn cursExecutat
Aprofitament de les aigües de pluja i aigües regenerades
No iniciatEn cursExecutat
Inclusió de mecanismes d'estalvi d'aigua
No iniciatEn cursExecutat
Identificar les espècies autòctones i les àrees del municipi més sensibles al canvi climmàtic per a la seva gestio i protecció
No iniciatEn cursExecutat
Preservació dels fons marins (praderes de Posidònia), sistema dunar a les platges. Campanyes per donar a conèixer l'entorn natural
No iniciatEn cursExecutat
Ordenança municipal, control i prevenció d'espècies exòtiques invasores de flora (ailant, budleia, acàcies, figuera de moro, ungla de gat, plomall de la pampa, atzavara, canya americana, julivert gegant...)
No iniciatEn cursExecutat
Telegestió del reg del verd urbà
No iniciatEn cursExecutat
Fomentar l'execució de mesures d'adaptació al canvi climàtic a l'escola
No iniciatEn cursExecutat
Horts urbans públics en zones perifèriques, en polígons industrials, zones no desenvolupades i espais periurbans degradats
No iniciatEn cursExecutat
Campanyes pel control de plagues que afecten la salut (mosquit tigre, vespa asiàtica...)
No iniciatEn cursExecutat
Introducció de les TIC per a optimitzar la recollida
No iniciatEn cursExecutat
Crear sistemes d'alerta ciutadana (early warning systems) per a onades de calor, de fred, llevantades i temporals de mar
No iniciatEn cursExecutat
Instal·lar separadors de sòlids i d'hidrocarburs abans d'abocar a llera l'aigua recollida de pluvials
No iniciatEn cursExecutat
Adherir-se a la carta europea de turisme sostenible CETS
No iniciatEn cursExecutat
Incentius fiscals i bonificacions en impostos per a les accions d'ecorenovació del sector turístic
No iniciatEn cursExecutat
Campanyes específiques per al turisme en relació amb l'estalvi de recursos i l'adaptació al canvi climàtic
No iniciatEn cursExecutat

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies