Guia per a l'ús no sexista del llenguatge i de les imatges


El llenguatge i la imatge, a més de ser uns mitjans importants de comunicació i relació entre persones, són un instrument de transmissió de la realitat en la qual vivim. El llenguatge determina l'estructura i la construcció de la nostra identitat, tant personal com social. Per això, des de l'Ajuntament de Son Servera prenem consciència de la importància d'utilitzar un llenguatge inclusiu, de manera que tant dones com homes es representin en igualtat.

Aquesta guia pretén facilitar l'ús del llenguatge no sexista mitjançant l'exposició de diversos exemples, així com les diferents alternatives que podem utilitzar, i d'aquesta manera, també, poder visibilitzar les dones en qualsevol àmbit.


 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies