Sol·licitud d'ajuda per a pal·liar els efectes de la COVID-19 en els sectors econòmics del terme municipal de Son Servera


L'objecte d'aquesta convocatòria és concedir ajudes directes a persones físiques i jurídiques, així com les comunitats de bens o qualsevol altre tipus de d'unitat econòmica o patrimoni separat, que tinguin establiment obert al públic o desenvolupin la seva activitat en el terme municipal de Son Servera i que s'hagin vist afectats per la crisis econòmica derivada de la crisis sanitària provocada per la COVID19.

El detall de les bases de la convocatòria es van publicar el 04 de maig, en el BOIB num.58. El termini per a la presentació de les sol·licituds s'inicia el 14 de maig, fins a l'exhauriment del crèdit pressupostari establert, o fins a l'1 de setembre.

Pot presentar la sol·licitud:

  • Telemàticament: ENLLAÇ de presentació de sol·licitud telemàtica .
    • Recordem que la presentació telemàtica és obligatòria en cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica, d'acord amb el que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
  • Presencialment: per a la seva comoditat, sol·liciti cita prèvia a aquest ENLLAÇ. La cita sol·licitada no podrá ser per abans del 14 de maig.
    • OAC Ajuntament de Son Servera, a plaça Sant Ignasi, 1 - Son Servera
    • OAC Cala Millor, al carrer Llorer, 3 (Edifici de la Policía Local) - Cala Millor

Si opta per presentar la sol·licitud de manera presencial, en cas de fer-ho en nom d'una altra persona, haurà d'aportar una autorització de la persona representada.


 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es