Punt d'orientació acadèmica i professional (POAP)

Punt d'orientació acadèmica i professional (POAP)


  • Què és el Punt d'Orientació Acadèmica i Professional?

És un punt on l'orientador educatiu del CEP Artà atén, orienta i resol les consultes sobre el sistema integrat de qualificacions i formació professional.

Trobaràs orientació acadèmica professional individualitzada partint dels propis interessos, capacitats i recursos.

  • A qui va dirigit?

A qualsevol persona que tingui preguntes sobre que estudis cursar (requisits d'accés, oferta formativa...) i sortides laborals.

Aquelles persones escolaritzades en un centre educatiu hauran de dirigir-se al servei d'orientació del vostre centre.

  • Informació

Emplena el formulari en la web www.cepaarta.cat , i ens posarem en contacte.


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies