Targeta intermodal

Targeta intermodal


Perfil jove i familia nombrosa general 

La targeta jove intermodal és una targeta moneder i permet fer qualsevol viatge arreu de Mallorca i obtenir fins a un 70% de descompte respecte al bitllet senzill a bord del bus. Gràcies a un sistema de punts, dins un mes, cada trajecte costa menys que l'anterior.

Té validesa per a tota la xarxa de transport, tant per al servei de bus com de tren i metro.

Aquesta targeta està disponible per a joves d'entre 17 i 30 anys i membres de famílies nombroses de carácter general.

La tramitació pot fer-se aportant:

 • Formulari de sol·licitud (sol·licitar-ho a l'OAC de Cala Millor o al CIJ).
 • Original i fotocòpia d'un document acreditatiu de l'edat de la persona sol·licitant: DNI, passaport o NIE. En el cas de la targeta jove també es pot acreditar amb el permís de conduir.
 • Un fotografia en color (mida carnet).

Perfil infantil

Els menors de 17 anys viatgen gratuïtament a tota la xarxa TIB.

Tot i que no se'ls cobra cap tarifa, és obligatori, com en la resta de perfils, cancel·lar la targeta tant a la pujada com a la baixada del bus.

La tramitació pot fer-se aportant:

 • Formulari de sol·licitud (sol·licitar-ho a l'OAC de Cala Millor o al CIJ).
 • Original i fotocòpia d'un document acreditatiu de l'edat de la persona sol·licitant: DNI, passaport o NIE.
 • Un fotografia en color (mida carnet).

Targeta general

És una targeta moneder; s'hi ha de carregar saldo i permet fer qualsevol viatge arreu de Mallorca. Permet obtenir un 60% de descompte respecte al bitllet senzill a bord. Gràcies a un sistema de punts, dins un mes, cada trajecte costa menys que l'anterior.

S'adreça a les persones d'entre 31 i 64 anys residents a Mallorca que no estan incloses als perfils Jove o Pensionista.

La tramitació pot fer-se aportant:

 • Formulari de sol·licitud (sol·licitar-ho a l'OAC de Cala Millor).
 • Original i fotocòpia d'un document acreditatiu de l'edat de la persona sol·licitant: DNI, passaport o NIE.
 • Un fotografia en color (mida carnet).

Targeta pensionista i familia nombrosa especial

És una targeta moneder; s'hi ha de carregar saldo i permet fer qualsevol viatge arreu de Mallorca. Permet obtenir un 80% de descompte respecte al bitllet senzill a bord del bus. Gràcies a un sistema de punts, dins un mes, cada trajecte costa menys que l'anterior

S'adreça a les persones residents a Mallorca que:

 • tenguin 65 anys o més.
 • siguin beneficiàries d'una pensió per jubilació.
 • siguin beneficiàries d'una pensió per viduïtat amb ingressos econòmics inferiors al salari mínim interprofessional.
 • siguin beneficiàries d'una pensió per incapacitat permanent, ja sigui total, absoluta o gran invalidesa, o tinguin una discapacitat d'un grau igual o superior al 65%.
  faci més de 12 mesos que estan inscrites al SOIB de forma ininterrompuda com a demandants d'ocupació (atur de llarga durada).
 • estiguin acreditades com a víctimes de violència de gènere.
 • siguin membres d'una família nombrosa de categoria especial.

La tramitació pot fer-se directament a l'OAC de Cala Millor, aportant la documentació descrita en la pàgina del Consorci de Transports de Mallorca.

Totes les targetes que se sol·licitin des de la OAC de Cala Millor (o el CIJ, en el cas de la targeta jove), estaran disponibles en el termini d'unes poques setmanes. Per a obtenir-les de manera immediata, dirigir-se a algun dels punts indicats en la pàgina del Consorci de Transports de Mallorca.


 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies