Targeta intermodal

Targeta intermodal


Pot obtenir la Targeta Intermodal de manera en línia. A la web tib.org té a la disposició dels usuaris el manual per a realitzar aquesta gestió, així com el llistat de Punts de Recollida de la Targeta Intermodal.

Disposa de tota la informació a https://www.tib.org/ca/bitllets-i-tarifes/targeta-intermodal 

Perfil jove i familia nombrosa general 

Té validesa per a tota la xarxa de transport, tant per al servei de bus com de tren i metro.

Aquesta targeta està disponible per a joves d'entre 17 i 30 anys i membres de famílies nombroses de carácter general.

La tramitació pot fer-se aportant:

 • Formulari de sol·licitud (sol·licitar-ho a l'OAC de Cala Millor o al CIJ).
 • Original i fotocòpia d'un document acreditatiu de l'edat de la persona sol·licitant: DNI, passaport o NIE. En el cas de la targeta jove també es pot acreditar amb el permís de conduir.
 • Un fotografia en color (mida carnet).

Perfil infantil

Els menors de 17 anys viatgen gratuïtament a tota la xarxa TIB.

La tramitació pot fer-se aportant:

 • Formulari de sol·licitud (sol·licitar-ho a l'OAC de Cala Millor o al CIJ).
 • Original i fotocòpia d'un document acreditatiu de l'edat de la persona sol·licitant: DNI, passaport o NIE.
 • Un fotografia en color (mida carnet).

Targeta general

S'adreça a les persones d'entre 31 i 64 anys residents a Mallorca que no estan incloses als perfils Jove o Pensionista.

La tramitació pot fer-se aportant:

 • Formulari de sol·licitud (sol·licitar-ho a l'OAC de Cala Millor).
 • Original i fotocòpia d'un document acreditatiu de l'edat de la persona sol·licitant: DNI, passaport o NIE.
 • Un fotografia en color (mida carnet).

Targeta pensionista i familia nombrosa especial

S'adreça a les persones residents a Mallorca que:

 • tenguin 65 anys o més.
 • siguin beneficiàries d'una pensió per jubilació.
 • siguin beneficiàries d'una pensió per viduïtat amb ingressos econòmics inferiors al salari mínim interprofessional.
 • siguin beneficiàries d'una pensió per incapacitat permanent, ja sigui total, absoluta o gran invalidesa, o tinguin una discapacitat d'un grau igual o superior al 65%.
  faci més de 12 mesos que estan inscrites al SOIB de forma ininterrompuda com a demandants d'ocupació (atur de llarga durada).
 • estiguin acreditades com a víctimes de violència de gènere.
 • siguin membres d'una família nombrosa de categoria especial.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies