Pre-inscripció per als Tallers de Teatre i l'Escola Municipal de Dansa


 

PRE-INSCRIPCIÓ

S'obren dues formes per a realitzar la pre-inscripció.

És molt important seguir les INSTRUCCIONS descrites en el document annex.

    • Telemàticament

Període de pre-inscripció: Del 18 al 22 de setembre, mitjançant l'ENLLAÇ

El tràmit de pre-inscripció estarà disponible a partir del 18 de setembre a les 07.00 h, i fins al 22 de setembre a les 14.00 h.

Recordi que per a fer el tràmit telemàticament és imprescindible disposar d'un sistema d'identificació digital (Certificat FNMT, eDNI o Cl@ve).

    • Presencialment

Període de pre-inscripció: Del 20 al 22 de setembre

Les pre-inscripcions faran en la OAC Ajuntament de Son Servera, en plaça Sant Ignasi, 1 - Son Servera.

És IMPRESCINDIBLE sol·licitar cita prèvia en aquest ENLLAÇ. La cita podrà sol·licitar-se a partir del dilluns, 18 de setembre a les 14.00 h.

Perquè la cita sol·licitada sigui vàlida, haurà de seleccionar el servei CP.Pre-inscripció.

No es registraran pre-inscripcions amb cites prèvies sol·licitades que no s'hagin fet mitjançant aquest servei. Recordi que la cita és per a un única sol·licitud de pre-inscripció. En cas de presentar diverses sol·licituds, haurà de sol·licitar tantes cites com siguin necessàries.

És molt important que, objectiu d'agilitzar el procés de pre-inscripció, i de garantir la privacitat de les seves dades, portin el Formulari de recollida de dades adjunt convenientment emplenat, així com tota la documentació sol·licitada.

Si opta per presentar la pre-inscripció de manera presencial, en cas de fer-ho en nom d'una altra persona, haurà d'aportar una autorització de la persona representada.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  • Document acreditatiu d'identitat de l'alumne a matricular.
  • Còpia del document acreditatiu d'identitat del pare/ mare/ tutor legal.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies