Programa de competències parentals

Programa de competències parentals


Descripció

Taller grupal adreçat a mares i pares interessats a treballar les competències parentals
des de la parentalitat positiva.

El taller es basa en el Programa-guia per al desenvolupament de competències
emocionals, educatives i parentals de la Dra. Raquel-Amaya Martínez González, del
Departament de Ciències de l'Educació de la Universitat d'Oviedo.

Objectius

Facilitar l'adquisició d'estratègies personals, emocionals i educatives que permetin
una dinàmica de convivència familiar positiva.

Cursos o grups destinataris

Pares i mares d'infants de 3-6 anys.

Temporalització

Divendres de 10.30 h a 12.00 h

6 sessions del 19/01/2024 al 23/02/2024

A l'aula dels Serveis Educatius Municipals de Cala Millor