Escoleta d'estiu

Escoleta estiu 2022


ESCOLETA D'ESTIU 2023

 • Son Servera (Escoles Velles): infants que han cursat 4t d'educació infantil, i fins cursar 2n de primària.
 • Cala Millor (CEIP Na Penyal): infants que han cursat 4t d'educació infantil, i fins cursar 6è de primària.

Primer torn: del 3 de juliol al 31 de juliol.

Segon torn: de l'1 d'agost al 31 d'agost.

PRE-INSCRIPCIÓ

 • Període: del 15 al 24 de maig.

S'obren dues formes per a realitzar la pre-inscripció.

És molt important seguir les INSTRUCCIONS descrites en el document annex.

  • Telemàticament

Mitjançant aquests enllaços, segons l'Escoleta en la qual desitgi fer la pre-inscripció:

- ENLLAÇ per a Son Servera - Escoles Velles - LLISTA D'ESPERA -
- ENLLAÇ per a Cala Millor

Els tràmits estaran disponibles a partir del 15 de maig a les 08.30 h, coincidint amb l'inici del termini de les pre-inscripcions presencials, i fins al 23 de maig a les 14.00 h.

Recordi que per fer el tràmit telemàticament és imprescindible disposar d'un sistema d'identificació digital (Certificat FNMT, eDNI o Cl@ve).

  • Presencialment

Les pre-inscripcions faran en les OAC:

- OAC Ajuntament de Son Servera, a la plaça Sant Ignasi, 1 - Son Servera
- OAC Cala Millor, al carrer Llorer, 3 (Edifici de la Policia Local) - Cala Millor.

És IMPRESCINDIBLE sol·licitar cita prèvia en aquest ENLLAÇ. La cita es podrá sol·licitar a partir de divendres, 12 de maig, a les 09.00 h.

Perquè la cita sol·licitada sigui vàlida, haurà de seleccionar el servei CP.Pre-inscripció. No es registraran pre-inscripcions amb cites prèvies sol·licitades que no s'hagin fet mitjançant aquest servei.

Recordau que la cita és per a un única sol·licitud de pre-inscripció. En cas de presentar diverses sol·licituds, haurà de sol·licitar tantes cites com siguin necessàries.

És molt important que, amb l'objectiu d'agilitzar el procés de pre-inscripció, i de garantir la privacitat de les seves dades, dugueu el Formulari de recollida de dades adjunt convenientment emplenat, així com tota la documentació sol·licitada.

Si opta per la pre-inscripció de manera presencial, en cas de fer-ho en nom d'una altra persona, haurà d'aportar una autorització de la persona representada.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

 • Document acreditatiu d'identitat de l'infant a matricular.
 • Còpia del document acreditatiu d'identitat del pare/ mare/ tutor legal.
 • Targeta sanitària de l'infant.
 • Fotografia tipus carnet.
 • En casos de custòdia compartida, autorització de participació a les Escoletas d'estiu (s'adjunta model per a la seva descàrrega).
 • En cas de disposar d'ella, cartilla de vaccinació de l'infant.

PREU

En cas de realitzar la preinscripció per a l'Escoleta de Cala Millor, el pagament es realitzarà en el mateix moment (sempre que l'alumne estigui empadronat en el municipi).

Si la preinscripció és per a l'Escoleta de Son Servera, o en cas que l'alumne no estigui empadronat en el municipi, el pagament de la matrícula no es realitzarà fins a rebre confirmació per part de Serveis Educatius que disposa de la plaça sol·licitada.

 • Preu per mes: 140 €
 • Preu per quinzena: 98 €

Bonificacions:

 • a) 10 % si es matriculen dos germans:

  • 126 € al mes cadascun
  • 88,20 € la quinzena cadascun
 • b) 30 % si es matriculen tres germans:

  • 98 € al mes cadascun
  • 68,60 € la quinzena cadascun

INFORMACIÓ IMPORTANT

L'escoleta d'estiu va dirigida als infants empadronats al municipi de Son Servera, tenint aquests preferència en el procés d'adjudicació de places.

Les places són limitades i per aquest motiu s'han de respectar tots els terminis i ordre de pre-inscripció.

Per a més informació, contactar amb les Escoles Velles:

- Telèfon: 971 567 951
- Correu eletrònic: educacio@sonservera.es 


 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies