Becut vermell

Becut vermell


El becut vermell (Rhynchophorus ferrugineus) és un coleòpter que s'alimenta d'algunes espècies de palmeres, principalment Phoenix canariensis i, en menor mesura, altres com P. dactylifera o Washingtonia robusta. El ritme d'expansió de la plaga s'ha accelerat a Mallorca i Eivissa, per la qual cosa és necessari aplicar determinades actuacions per combatre'n els focus.

És responsabilitat del propietari d'una palmera afectada mantenir en bon estat sanitari els seus jardins i aplicar les mesures fitosanitàries obligatòries que estableix la Resolució de la Conselleria d'Agricultura i Pesca de 12 de maig de 2010. Si no es compleixen les mesures fitosanitàries obligatòries s'aplicarà el règim sancionador que preveu el títol IV de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal.

Si sospitau de la presència de la plaga avisau la Direcció General de Medi Rural i Marí, al telèfon 971 17 61 00


 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies