Jornades d'Estudis Locals

Jornades d'estudis locals 2023


 

L'Ajuntament de Son Servera convoca les Jornades d'Estudis Locals amb el títol Economia i territori, que se celebraran els dies 10 i 11 de març de 2023.

La regidoria de Cultura vol fomentar la realització d'estudis i promoure el coneixement i la difusió del municipi des del punt de vista històric, geogràfic, econòmic, social i cultural.

Amb aquesta ja seran 4 les jornades que s'hauran celebrat al municipi, que cada vegada tenen mes acollida per part del poble i dels investigadors ja que son una eina per la difusió i posterior publicació dels seus treballs. D'altre banda el municipi s'enriqueix amb el material que es presenta i es crea un conjunt de bibliografia de caràcter local que es posa a la disposició del públic en general.

L'economia i el territori esdevenen els principals camps d'estudi d'aquesta convocatòria. Aquesta proposta no exclou, però, l'interès per aportacions que tractin sobre altres aspectes de la història o pertanyin a d'altres disciplines sempre que contribueixin al coneixement del nostre municipi.

Les Jornades s'adrecen a persones investigadores, docents, estudiants i a totes aquelles interessades en la temàtica local, i tendran lloc els dies 10 i 11 de març de 2023 a les Escoles Velles.

Inscripció

Per participar com a ponent a les Jornades és obligatòria la inscripció enviant un correu electrònic a arxiu@sonservera.es . El termini d'inscripció comença el dilluns 25 d'abril de 2022 i acaba dia 24 de febrer de 2023.

L'assistència a la lectura de comunicacions és lliure i gratuïta però es prega que les persones interessades en obtenir un certificat d'assistència s'inscriguin amb antelació al 3 de març de 2023 a través del mail arxiu@sonservera.es .

Bases que han de complir les comunicacions i els comunicants

  • El contingut de les comunicacions pot ser de qualsevol disciplina científica o humanística, i ha de tenir com a objecte d'estudi un tema vinculat al terme municipal de Son Servera.
  • Cal presentar un resum de la comunicació conjuntament les dades de contacte i un breu currículum. El resum no pot excedir l'espai d'un foli DIN A4. El termini per fer la inscripció com a comunicant acaba el 24 de febrer de 2023.
  • Les comunicacions han de ser inèdites i d'una extensió màxima de 25 folis DIN A4. Se n'ha de presentar una còpia impresa i una còpia en format .doc amb lletra Times New Roman a 12 punts. El termini màxim per a la presentació de les comunicacions és dia 5 de març de 2023.
  • La presentació de la comunicació per escrit i del resum abans de les dates esmentades és condició necessària per a la lectura de la comunicació i la seva publicació posterior.
  • Cada comunicant disposarà de 20 minuts per a la seva exposició, a la qual seguiran 10 minuts de debat o col·loqui.

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies