Programa de qualificació inicial d'auxiliar de serveis de restauració (PQI)

Cartell PQI


  • Què és un programa de qualificació professional?

És un programa que combina la formació professional d'una qualificació professional de nivell 1 i la formació acadèmica corresponent a 2n d'ESPA. Al final del curs se realitzaran 80 hores de pràctiques en una empresa del sector.

  • Quin perfil professional treballarem a Son Servera?

Auxiliar de Serveis de Restauració. La formació està relacionada amb les unitats de competència de la qualificació professional d' operacions bàsiques de restaurant i bar.

  • A qui va dirigit?

A joves entre 16 i 21 anys que no tenguin el títol de graduat en educació secundària ni cap altre títol equivalent o superior.

Informació i matrícula

Serveis Educatius Municipals
C/ Sant Antoni, 23
Telèfon: 971 567 951
mail: educacio@sonservera.es


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies