Actes de Juntes de Govern Local


La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat format pel batle, que la presideix, i pels regidors elegits lliurament per ell.

Actualment, la Junta de Govern Local la formen:

  • 1r tinent de batlessa, Sr. Miquel Àngel Espases Collante.
  • 2n tinent de batlessa, Sr. Sergio Valbuena Pérez.
  • 3a tinent de batlessa, Sra. María Remedios Cañadas García.
  • 4a tinent de batlessa, Sra. Margalida Bonet Cabrer.

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies