Informació general sobre contractació a l'Ajuntament de Son Servera

Resum contractació


En aquest apartat poden consultar-se dades estadístiques sobre el percentatge de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic, així com la quantia d'operacions amb proveïdors o una altra informació genèrica relativa a la contractació.

Per consultar els procediments de contractació, haurà de dirigir-se al Perfil del Contractant.


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies