Analítiques d'aigua de consum

Aigua


El Sistema d'Informació Nacional d'Aigua de Consum (SINAC) és un sistema d'informació sanitari que recull dades sobre les característiques dels proveïments i la qualitat de l'aigua de consum humà que se subministra a la població espanyola.

S'adjunta l'enllaç a SINAC, on poder consultar tota la informació relativa a analítiques de les aigües de consum.


 

Web:

 SINAC