Analítiques d'aigua de consum

Aigua


El Sistema d'Informació Nacional d'Aigua de Consum (SINAC) és un sistema d'informació sanitari que recull dades sobre les característiques dels proveïments i la qualitat de l'aigua de consum humà que se subministra a la població espanyola.

S'adjunta l'enllaç a SINAC, on poder consultar tota la informació relativa a analítiques de les aigües de consum.


 

Web:

 SINAC  
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies