Convocatòria borsa de treball d'Oficial 1ª electricista de la brigada municipal (1428/2016)

Decret 1428/2016, de data 08 de novembre de 2016

Convocatòria de concurs per a una borsa de treball d'Oficial 1ª electricista de la brigada municipal de l'Ajuntament de Son Servera, per a la cobertura, com a personal laboral amb caràcter d'interinitat, de les necessitats que puguin subvenir en el servei, com ara necessitats urgents derivades de l'augment de la demanda, baixes laborals, jubilacions, llicències, vacances, etc.

Actualitzacions:

  • Bases de la convocatòria.
  • Termini de presentació de sol·licituds: fins el 28 de novembre inclòs. S'adjunta model de sol·licitud
  • Modificació de bases de la convocatoria. Nou termini de presentación de sol·licituds: fins el 12 de desembre inclòs.
  • Llista provisional d'admesos i exclosos.
  • Llista definitiva d'admesos i exclosos, tribunal i calendari.
  • Edicte qualificacions.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies