Analítiques d'aigües de bany

Aigua de la mar


A l'any 2006 es va publicar la Directriu 2006/CE del Parlament europeu i del Consell de 15 de febrer de 2006, relativa a la gestió de la qualitat de les aigües de bany que estableix les mides de control, classificació, gestió e informació al públic de les zones d'aigües de bany, i té sempre com a objectiu la protecció de la salut pública i la protecció i la millora de la qualitat del medi ambient.

Des de la Direcció General de Salut Pública i Participació es realitza un control a les zones d'aigües de bany que inclou :

  • A les aigües de bany: s'efectuen preses de mostres per a la determinació analítica d'enterococs intestinals i escheríchia coli, així com una inspecció visual per avaluar la presència de residus flotants.
  • A la platja: es fa una vigilància visual de les condicions de neteja i higiene.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies