Convocatòria per la creació de una borsa de treball com a bidell recepcionista telefonista (1583/2016)

Decret 1583/2016, amb data 24 de desembre de 2016

Creació d'una borsa de treball de dibell recepcionista telefonista, per a la cobertura, com a personal laboral amb caràcter d'interinitat, de les necessitats que puguin subvenir per les necessitats del servei, com ara necesitats urgents derivades de l'augment de la demanda, baixes laborals, jubilacions, llicències, vacances, etc.

Actualizacions:

  • Bases de la convocatòria.
  • Model de sol.licitud.
  • Llista d'admesos i exclosos, tribunal i calendari.
  • Qualificacions català.
  • Qualificacions.
  • Qualificacions prova informática.
  • Qualificacions coneixements de l'administració local.
  • Qualificacions valoració mèrits i ordre de prelació.
  • Constitució de la borsa.