Convocatòria per a la creació d'una borsa d'educadores i educadors socials (0391/2017)

Decret 391/2017, de data 06 de març de 2017

Concurs-oposició per formar part d'una borsa de treball d'educadores i educadors socials de l'Ajuntament de Son Servera, per a la cobertura, com a personal laboral temporal, de les necessitats que puguin sobrevenir com a necessitats urgents derivades de l'augment de la demanda, baixes laborals, jubilacions, llicències o vacances.

Actualitzacions:

  • Bases de la convocatòria.
  • Model de sol·licitud. Termini de presentació de sol·licituds: 20 de març de 2017.
  • Llista d'admesos i exclosos, tribunal i calendari.
  • Qualificació definitiva.
  • Constitució borsa.
  • Contractació educadora.
  • Rectificació contractació educadora.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies