Convocatòria d'una borsa de treball de tècnic de medi ambient (0452/2017)

Decret 0452/2017, de data 15 de març de 2017

Concurs-oposició per formar part d'una borsa de treball de tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), ), per a la cobertura, com a personal funcionari amb caràcter d'interinitat, de les necessitats que puguin subvenir per les necessitats del servei, com ara necessitats urgents derivades de l'augment de la demanda, baixes laborals, jubilacions, llicències, vacances, etc.

Actualitzacions:

  • Bases de la convocatòria.
  • Termini de presentación de sol·licituds: fins el 04 d'abril. S'adjunta model de sol·licitud.
  • Ampliació resolución de convocatòria.
  • Llistat provisional d'admesos i exclosos.
  • Llistat definitiu d'admesos i exclosos.
  • Nomenament de tribunal i data de la primera prova.
  • Modificació del tribunal.
  • Qualificacions primera prova.
  • Anunci data de la segona prova.
  • Anunci qualificacions segona prova.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies