Convocatòria d'una borsa de treball d'oficial de primera jardiner (0884/2017)

Decret 0884/2017, de data 31 de maig de 2017

Convocatòria d'un concurs per formar part d'una borsa de treball d'Oficial de primera jardiner de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), per a la cobertura, com a personal laboral amb caràcter temporal, de les necessitats que puguin subvenir per les necessitats del servei, com ara necessitats urgents derivades de l'augment de la demanda, baixes laborals, jubilacions, llicències, vacances, etc.

Actualitzacions:

  • Bases de la convocatòria.
  • Termini de presentación de sol·licituds. S'adjunta model de sol·licitud.
  • Llistat d'admesos i exclosos, i tribunal.
  • Constitució de la borsa

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies