Convocatòria d'una borsa de treball de peó jardiner (0883/2017)

Decret 0883/2017, de data 31 de maig de 2017

Convocatòria, pel sistema de concurs, d'una borsa de treball de Peó jardiner de la brigada municipal de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), per a la cobertura, com a personal laboral amb caràcter temporal, per a la cobertura de les necessitats que puguin subvenir per les necessitats del servei, com ara necessitats urgents derivades de l'augment de la demanda, baixes laborals, jubilacions, llicències, vacances, etc.

Actualitzacions:

  • Bases de la convocatòria.
  • Termini de presentación de sol·licituds. S'adjunta model de sol·licitud.
  • Llista d'admesos i exclosos, i tribunal.
  • Constitució de la borsa.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies