Convocatòria d'una borsa de director de temps lliure (0889/2017)

Decret 0889/2017, de data 31 de maig de 2017

Creació d'una Borsa de treball de directora i director de temps lliure de 2017, condicionant la seva contractació al nombre de nins i nines matriculats per a cada una de les seus de l'Escoleta d'Estiu de 2017 o de les activitats de temps lliure que puguin subvenir per l'acció de l'Ajuntament de Son Servera en aquesta matèria. Les contractacions es duran a terme amb els condicionants temporals que van per un termini que va del 23 de juny al 31 d'agost, a comptar de l'any 2017 i fins els propers tres anys. Aquesta borsa serà complementària de la borsa encara vigent de 2016, constituïda mitjançant la Resolució de Batlia núm. 744/2017, de 22 de juny, de forma que primer s'esgotarà aquesta i desprès s'utilitzarà la què es constitueixi a  conseqüència de la present resolució

Actualitzacions:

  • Bases de la convocatòria.
  • Termini de presentación de sol·licituds. S'adjunta model de sol·licitud.

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies