Convocatòria d'una borsa de monitor de temps lliure (0890/2017)

Decret 0890/2017, de data 31 de maig de 2017

Creació d'una borsa de treball de monitora i monitor de temps lliure de 2017, condicionant la seva contractació al nombre de nins i nines matriculats per a cada una de les seus de l'Escoleta d'Estiu de 2017 o de les activitats de temps lliure que puguin subvenir per l'acció de l'Ajuntament de Son Servera en aquesta matèria. Les contractacions es durien a terme, dins l'àmbit de l'Escoleta d'Estiu, amb els condicionants temporals que van per un termini que va del 29 de juny de 2017 al 31 de juliol de 2017, prorrogables a un mes més, en funció del nombre de nins i nines matriculats. Aquesta borsa, però, serà complementària de la borsa encara vigent de 2015, constituïda mitjançant la Resolució de Batlia núm. 814/2015, de 17 de juny, de forma que primer s'esgotarà aquesta i desprès s'utilitzarà la què es constitueixi a conseqüència de la present resolució.

Actualitzacions:

  • Bases de la convocatòria.
  • Termini de presentación de sol·licituds. S'adjunta model de sol·licitud.
  • Llistat provisional d'admesos i exclosos.
  • Llistat definitiu d'admesos i exclosos, tribunal i calendari.
  • Anunci qualificacions.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies