(Exp.25/2015) Projecte de reforma del mirador de Costa dels Pins


Projecte de reforma del mirador de Costa dels Pins.

  • Adjudicatari definitiu: Sort d'enfora, S.L. (B57275653)
  • Responsable del contracte: Antoni Servera Servera, regidor de l'àrea municipal d'Urbanisme, Agricultura i Pesca.
  • Preu de l'adjudicació: 73.383,16 € + IVA. Total adjudicació: 96.053,16 €
  • Període d'execució: 5 mesos, a partir de l'acta de comprovació de replanteig

Link al procediment de contractació


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies