(Exp.20/2016) Reforma i ampliació de l'edifici ubicat al carrer Flors, 3 (Cala Millor)


Reforma, ampliació i permís d'instal·lació a l'edifici destinat a equipament municipal ubicat al carrer Flors, núm.3

  • Adjudicatari definitiu: Construcciones, excavaciones y asfaltos, S.A. COEXA (A07042435)
  • Responsable del contracte: Antoni Servera Servera, regidor responsable de l'àrea municipal d'Urbanisme, Agricultura i Pesca i Prevenció de Riscs Laborals
  • Preu de l'adjudicació: 105.000,00 € + IVA. Total adjudicació: 127.050,00 €
  • Període d'execució: 5 mesos, a partir de l'acta de comprovació de replanteig

Link al procediment de contractació


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies