(Exp.27/2016) Remodelació d'un tram a l'Avinguda Joan Servera Camps


Projecte de remodelació d'un tram a l'Avinguda Joan Servera Camps. 

  • Adjudicatari definitiu: U.T.E. AV JOAN SERVERA amb CIF U16504458, constituïda en escriptura pública de data 11 de gener de 2017 (UTE formada per Copcisa S.A. amb CIF A08190696 i Construcciones Olives S.L con CIF B07159676)
  • Responsable del contracte: Antoni Servera Servera, regidor responsable de l'àrea municipal d'Urbanisme, Agricultura i Pesca i Prevenció de Riscs Laborals.
  • Preu de l'adjudicació: 180.506,94 € + IVA. Total adjudicació: 218.413,39 €
  • Període d'execució: 2 meses

Link al procediment de contractació


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies